Poskytnutí půjčky od 5.000,- CZK

Pevný výnos 5 % p.a.

  Vedle klasických investičních nástrojů, prezentovaných již na stránkách www.fndb.cz v minulosti, jsme vytvořili speciální produkt, pomocí kterého bude možno se zúčastnit na našem projektu Odběrové sady RIOCATH® a dokončení vývoje do podoby „instantní“ testovací soupravy COVID-19 pozitivity a jejího uvedení na trh.

  Tento produkt je určen těm, kdo nemají možnost, nebo se z jakéhokoliv důvodu nepřiklánějí, k investování klasickou formou (do akcií).

  Jde o jednoduchý model jednorázové účelově vázané zápůjčky, jejíž výše začíná (dolní hranice) u částky Kč 5 000,-. Horní výše není omezena.

  Investiční příležitost je určena především drobnějším investorům. Na rozdíl od investičních příležitostí do akcií je její využití účelově striktně vázáno na pokrytí nákladů spojených s uvedením Odběrové a diagnostické sady RIOCATH® do praxe.

  • minimální částka pro zápůjčku je stanovena na 5.000 Kč
  • doba zápůjčky je stanovena na pevnou dobu 2 let
  • garantovaný úrok je 5 % p.a. (celkem tedy z investované částky 10 % za dva roky)
  • při splnění podmínky dosažení uvedeného účelu ve stanoveném čase zápůjčky, bude vyplácen další bonus: 10% prémie
  Doba zápůjčky 2 roky
  Garantovaný úrok 5 % p.a. (pět procent per annum = za rok = 10 % za dva roky)
  Bonus 10 % (jednorázově nad rámec garantovaného úroku v případě splnění podmínky dosažení účelu zápůjčky)
  Účel čerpání Náklady spojené s uvedením na trh Odběrové sady z nosohltanu umožňující diagnostiku COVID-19 cestou okamžitého autotestu (dokončení vývoje, příprava výroby a výroba, klinické zkoušení a certifikace).
  Podmínka dosažení účelu zápůjčky Vydání notifikace pro zdravotnický prostředek „Odběrová sada z nosohltanu RIOCATH® Státním úřadem pro kontrolu léčiv (SÚKL) nejpozději do 30.6.2021.
  Forma realizace Po doplnění ze strany zapůjčitele a převzetí oboustranně podepsaného stejnopisu smluvními stranami Smlouvy, jejíž text je k dispozici ke stažení zde, popřípadě k zaslání poštou na základě vyžádání vážným zájemcem, platba zasláním na b.ú. Riocath Global, a.s.

  Postup při poskytnutí půjčky

  V případě zájmu o poskytnutí půjčky vyplňte formulář. Následně je možno si stáhnout smlouvu kliknutím na odkaz v horním červeném rámečku, popřípadě vám bude odpovídající smlouva zaslána k doplnění osobních údajů. V obdrženém dokumentu doplňte požadované informace ve smlouvě vyznačené.

  Smlouvu 2x vytiskněte, nebo zaslané dva stejnopisy doplňte, a po podepsání tyto všechny stejnopisy odešlete poštou na adresu:

  Riocath Global, a.s., Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6

  Současně proveďte platbu v odpovídající výši na účet prodávajícího Riocath Global a.s.

  Číslo účtu je uvedeno ve smlouvě (bankovní spojení: Fio Banka, č.ú.: 2501350497/2010), jako variabilní symbol uveďte vaše datum narození.

  Vydlužitel (Riocath Global, a.s.) vám po obdržení smlouvy a platby do 10-ti dnů zašle oboustranně podepsaný stejnopis smlouvy (1x).  

  Pokud byste si přáli poskytnutí půjčky provést osobně v sídle či provozovně vydlužitele, je to možné, ale je zapotřebí si předem dohodnout termín návštěvy.

  vzorová smlouva

  Nabídka je platná pro fyzické osoby a právnické osoby z České Republiky a Slovenska. Podmínkou je rodné číslo nebo identifikační číslo společnosti z uvedených zemí. Máte-li zájem o poskytnutí zápůjčky Riocath Global, a.s., vyplňte registrační formulář (jméno, telefon, email).

  Údaje jsou nezbytné pro následnou komunikaci mezi vámi a dalším účastníkem transakce – vydlužitelem (příjemcem půjčky) tj. společností Riocath Global, a.s.  Komunikaci s vámi v rámci kampaně zajišťuje  dceřiná společnost Riocath FNDB, a.s.

  I když se chcete jen nezávazně zeptat, neváhejte a napište nám!

  ujištění

  V době zahájení kampaně RIOCATH ANTI-COVID, která je úzce svázána se 4. vlnou prodeje akcií Riocath FNDB, a.s., má už tato společnost na 600 akcionářů.

  Navrhovaný mechanismus uzavření smlouvy a převodu prostředků je touto praxí dokonale prověřen a funguje vůči našim akcionářům a partnerům s naprostou spolehlivostí. Zásilky s jedním stejnopisem smlouvy jsou zasílány bezpečnou cestou po doručení podepsaných stejnopisů a zobrazení přijatých peněz na bankovním účtu vydlužitele.

  Nicméně v případě jakékoliv pochybnosti jsme připraveni se každému zájemci věnovat individuálně a osobně s výjimkou situací, kdy to nebude možné z důvodů vládních nařízení omezujících volný pohyb osob při vyhlášeném Stavu nouze, nebo pro konkrétní epidemiologickou situaci.

  Zaujala vás tato investiční příležitost? Kontaktujte nás!