Nákup akcií Riocath FNDB, a.s. – širší veřejnost

Pevný výnos 5 % p.a.

  Nabízíme akcie dceřiné společnosti Riocath FNDB, a.s., která v rámci skupiny RIOCATH převzala roli zdrojové „pokladnice“.

  • aktuální cena akcie s nominální hodnotou Kč 10.000,- je 11.750 CZK
  • garantovaný výnos vztažený ke kupní ceně je 5 % p.a.
  • na vyžádání okamžitý přístup k investovaným prostředkům kdykoliv v průběhu 42 měsíců proti vrácení akcií
  • garance zpětného odkupu prodávajícím za cenu pořízení doplněnou o výnos až 42 měsíců od nákupu
  • nákup a prodej akcií je osvobozen od jakýchkoliv poplatků
  • při investici delší než 3 roky, jsou výnosy fyzických osob osvobozeny od daně z příjmu
  • v případě nevyužití práva na vrácení akcií po 42 měsících se z akcií stává standardní cenný papír s plovoucím dividendovým výnosem o kterém rozhoduje Valná hromada společnosti (půjde tedy o kombinaci prorůstového a dividendového cenného papíru)

  Jak investovat do akcií

  V případě zájmu o koupi akcií vyplňte formulář. Následně je možno i stáhnout smlouvu kliknutím na odkaz v pravé části této obrazovky, popřípadě vám bude odpovídající smlouva  zaslána ve verzi pro fyzické nebo pro právnické osoby, k doplnění vašich osobních nebo firemních údajů.

  V obdrženém dokumentu doplňte požadované informace vyznačené ve smlouvě.

  Smlouvu 3x vytiskněte nebo zaslané tři stejnopisy doplňte a po podepsání tyto všechny stejnopisy odešlete poštou na adresu:

  Riocath Global, a.s.

  Podbabská 1112/13

  Bubeneč, 160 00 Praha 6

  Současně proveďte platbu v odpovídající výši na účet prodávajícího Riocath Global a.s.

  Číslo účtu je uvedeno ve smlouvě (bankovní spojení: Fio Banka, č.ú.: 2501350497/2010), jako variabilní symbol  uveďte vaše datum narození nebo IČ.

  Prodávající vám po obdržení smlouvy a platby za akcie do 10-ti dnů zašle podepsanou smlouvu (1x), příslušný počet akcií a potvrzení o provedení záznamu v Seznamu akcionářů vedeném v sídle společnosti.

  Pokud byste si přáli nákup akcií provést osobně v provozovně prodávajícího, je třeba domluvit si předem termín.

  Návrh smlouvy pro fyzickou osobu

  Návrh smlouvy pro právnickou osobu

  Nabídka je platná pro fyzické osoby a právnické osoby z České Republiky a Slovenska. Podmínkou je rodné číslo nebo identifikační číslo společnosti z uvedených zemí. Máte-li zájem o investice do akcií Riocath FNDB, a.s., vyplňte registrační formulář (jméno, telefon, email).

  Údaje jsou nezbytné pro následnou komunikaci mezi vámi a oběma dalšími účastníky transakce, tj.  původním emitentem akcií: společností Riocath FNDB, a.s. a akcie prodávající společností Riocath Global, a.s.

  Chcete-li se jen nezávazně zeptat napište nám.

  Ujištění

  V době zahájení kampaně RIOCATH ANTI-COVID, která je úzce svázána se 4. vlnou prodeje akcií Riocath FNDB, a.s., má už tato společnost na 600 akcionářů.

  Navrhovaný mechanismus uzavření smlouvy a platby ceny je touto praxí dokonale prověřen a funguje vůči našim akcionářům s naprostou spolehlivostí. Akcie jsou společně s jedním stejnopisem smlouvy zasílány bezpečnou cestou po doručení podepsaných stejnopisů a zobrazení přijatých peněz na bankovním účtu prodávajícího.

  Nicméně v případě jakékoliv pochybnosti jsme připraveni se každému zájemci věnovat osobně s výjimkou situací, kdy to nebude možné z důvodů vládních nařízení omezujících volný pohyb osob při vyhlášeném Stavu nouze, nebo konkrétní epidemiologickou situací.

  Zaujala vás tato investiční příležitost? Kontaktujte nás