REKAPITULACE

 V závěru roku 2020 jsme připravili kampaň, jejímž účelem bylo vedle popularizace projektu RIOCATH i získání dalších investorů do projektu. Zaměřili jsme se především na širokou veřejnost s cílem oslovit co nejvíce těch menších zájemců. A postupně se tak přiblížit naplnění našeho dlouhodobého záměru touto cestou získat širokou základnu nejen akcionářů, ale také sympatizantů s projektem. Přeci jen se svým zaměřením na vývoj a výrobu inovativních zdravotnických prostředků i ambicemi založenými na unikátní a dokonale ochráněné technologické podstatě v řadě ohledů vymyká běžným parametrům. Člověk míní a život mění. V našem případě se stalo, že těch drobných investorů se nepřihlásilo příliš mnoho. Zájem byl naopak vzbuzen píše na straně těch „strategických“. A co je pro nás obzvláště potěšující tak také mezi špičkovými specialisty hned několika významných lékařských oborů. S nimi už nově rozvíjíme intenzivní spolupráci na několika slibných aplikacích. Celkový výsledek je tedy nakonec nad naše očekávání. Zvláště proto, že přesto, že těch „obyčejných“ (ale pro nás naprosto neobyčejných) lidí, kteří se rozhodli našemu projektu uvěřit investičně jej podpořit sice zatím nebylo příliš mnoho (projekt má aktuálně celkem přes 600 drobných investorů), přeci jen ale se nakonec sešlo peněz dost na to, abychom mohli ve vývoji naší anticovidové triády pokračovat.

V lednu se nám tak podařilo dokončit vývoj naší nejdůležitější anticovidové aplikace: v několika iteracích, kterými naši konstruktéři reagovali na měnící se strategie potírání pandemie a nejrůznější novinky v oblasti testování na pozitivitu COVID-19, co se objevovaly jako houby po dešti, proměnili původní odběrovou sadu na plně integrovaný kompaktní AUTOTEST RIOCATH. Splňuje všechny myslitelné požadavky na bezpečné a okamžité testování v podstatě v jakékoliv situaci. Spojili jsme totiž odběr vzorku šetrně vytvořenou chráněnou cestou pomocí everzibilní trubičky RIOCATH s integrovaným antigenním testem do uzavřeného systému. Autotestem ve stylu „ALL IN ONE“ jsme připraveni vstoupit do závěrečné fáze řešení pandemie a přispět k podstatnému urychlení jejího zvládnutí. Například tak, abychom v naší zemi mohli prožít už docela normální léto…

     Dnes ale chceme tedy především poděkovat všem těm, kdo nás v tom v závěru roku nenechali samotné a ubezpečit je, že investovali jak finančně tak lidsky správným směrem. A výsledky se začínají dostavovat.

    V těchto dnech (píši tyto řádky počátkem února) dokončujeme jednání o kompletním financování projektu včetně potřebných výrobních kapacit s využitím všech dostupných zdrojů, i včetně dotací, které jsme získali. I tak ale budeme rozvíjet spolupráci s drobnými investory z řad té nejširší veřejnosti. Jsme přesvědčeni že čím širší podporu drobnými investory projektu RIOCATH bude možno prezentovat, tím větší prestiž a váhu si získá. Samozřejmě vedle toho základního :-), tj. rychlým rozšiřováním a uváděním  portfolia produktů na bázi „zázračné“ everzibilní trubičky RIOCATH do co nejširší klinické praxe (z pohledu investory tedy „na trh“).

Narozdíl od kampaně organizované v závěru loňského roku, kdy jsme se snažili využít silných elektronických médií typu informačních portálů pronájmem reklamního prostoru, budeme tentokrát mnohem dlouhodoběji využívat nedávno vytvořené profily RIOCATH lokalizované na nejvýznamnější sociální sítě, tedy zatím na Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Tam budeme prezentovat novinky týkající se pokroku ve vývoji a uplatnění technologie RIOCATH v praxi i nejrůznější zajímavosti. A pokud zájemce využije jeden z četných odkazů, umístěných na sociálních sítích právě na tyto webové stránky, popřípadě nově vytvářený portál skupiny RIOCATH, najde tam jak podrobnější informace nejrůznějšího druhu. A také – bude-li mít zájem – i aktuálně otevírané investiční příležitosti realizované prostřednictvím naší „investiční brány“, kterou je Riocath FNDB, a.s. pro celou naši skupinu.

V posledních dnech sledujeme velice pozorně dění v parlamentu související s dalším postupem vlády při řešení „koronakrize“. Doufáme, že tentokrát bude posílen zájem politické reprezentace o inovativní řešení vznikající na území České republiky, mezi která právě například AUTOTEST RIOCATH patří. A zdaleka nejde jen o ta naše, kterými jsou domácí výrobci zdravotnických prostředků připraveni přispět například k tomu, aby se děti mohly vrátit do škol, stadióny a sokolovny se otevřely. Škoda jen, že se nenašel větší prostor už před rokem. To jsme opravdu mohli být v překonání  pandemie kousek dál. A nemuseli tolik úpět pod tíhou nejrůznějších a  často prapodivně nedomyšlených a mnohdy život zbytečně omezujících opatření. Kdyby… Ale víte co: „kdyby“ je škodlivé slovo. Slovo „jestliže“ je mnohem lepší.

Jestliže tedy tentokrát dostaneme od vlády příležitost uplatnit například AUTOTEST RIOCATH bez kompromisů, v tak širokém nasazení jak je třeba a při splnění podmínky snadné dostupnosti v každé domácnosti, a otevře to lidem reálnou možnost uplatnění svobodné volby a samostatného rozhodnutí o tom, jak naložit s testem zjištěným výsledkem, zcela jistě rychle a účinně snížíme tu pověstnou „virovou nálož“ v populaci na únosnou míru. 

MUDr. Miroslav Svoboda 

Předseda představenstva Riocath Global, a.s.

Nabízíme připravená konkrétní řešení

3x proti COVID-19 = tři noví pomocníci, které jsme vyvinuli jako příspěvek pro zvládnutí očekávané další vlny pandemie:

Obličejová maska Obličejový štít Odběrová sada

             Vaše prostředky a naše know-how

Investicí podpoříte zvládnutí koronaviru a také zhodnotíte vložené prostředky.

Investiční příležitosti

Rozcestník k jednotlivým investičním produktům

Poskytnutí půjčky od 5.000,- Kč

s výnosem 5 % p.a. a s možností případného bonus

Minimální výše dvouleté zápůjčky je od 5.000 CZK s garantovaným úrokem 5 % p.a. .

Při splnění podmínky dosažení vydání notifikace pro „Odběrovou sadu z nosohltanu“ Státním úřadem pro kontrolu léčiv, bude vyplácena další 10% prémie.

Nákup akcií Riocath FNDB, a.s. - širší veřejnost

pevný výnos 5 % p.a.

Garantovaný výnos 5 % p.a. je zajištěn po dobu 42 měsíců od nákupu akcií garancí zpětného odkupu. Ten je navýšen o prémii 5 % p.a.. Zpětný odkup lze realizovat kdykoliv od nákupu až do uplynutí 42 měsíců. Je osvobozen od jakýchkoliv poplatků. Jsou-li akcie v držení 3 roky a déle je výnos osvobozen od daně z příjmu.

Investice do akcií Riocath FNDB, a.s. od 100.000,- EUR

(ekvivalent v CZK je v době uveřejnění nabídky 2.750.000 CZK) s pevným výnosem v prvních třech letech 5 % p.a.

Nabídka prodeje akcií Riocath FNDB s minimální jednotlivou investiční transakcí v rozsahu převyšující ekvivalent EUR 100.000,-.  je určena fyzickým i právnickým osobám, které limituje nákup maximálně 50 ks akcií.

Strategické partnerství projektu Riocath

Nabídka strategického partnerství pro spolupráci na projektu Riocath. Držitel těchto akcií získá právo přímo se podílet na strategickém řízení společnosti. Minimální nabídková cena je 10 mil. EUR