Strategické partnerství projektu Riocath

Tato nabídka je uváděna pro úplnost, protože její realizace by umožnila naplnit jedním krokem jeden z cílů kampaně – soustředit finanční investiční prostředky umožňující akceleraci výroby Odběrové a diagnostické sady RIOCATH určené pro lepší zvládnutí procesu testování.

Jedná se o prodej 10,01 % kmenových akcií Riocath Global, a.s. uvolněných rozhodnutím všech akcionářů mateřské společnosti.

Minimální požadovaná cena činí 10.000.000,- EUR.

Držitel těchto akcií získá právo přímo se podílet na strategickém řízení společnosti účastí zástupců v představenstvu a dozorčí radě Riocath Global, a.s.

Strategický partner má možnost blokace rozhodnutí valné hromady, jak vyplývá ze Stanov Riocath Global, a.s., protože všechna rozhodnutí musí být vždy přijata 90% většinou na valné hromadě společnosti přítomných hlasů.