Náš boj s Covid-19

Skupina Riocath ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. vyvinula 3 unikátní produkty jako příspěvek ke zvládnutí hrozící druhé vlny pandemie COVID-19.

Realizační tým společnosti Riocath Research Institute, a.s., člen skupiny RIOCATH® (z Reversally Inside-Out CATHeterisation), vyvinul ve spolupráci s Vývojovým centrem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (ÚOCHB) světově unikátní Odběrovou sadu, široce využitelnou při diagnostice COVID-19 a dalších infekcí respiračního traktu. Konstrukce sady RIOCATH® umožňuje provedení autoodběru vzorku nebo odběru laikem ve skupině, snižuje podstatně riziko kontaminace vzorku a minimalizuje následnou manipulaci s ním při dalším zpracování. Tím také snižuje riziko nákazy zdravotnického personálu i pracovníků laboratoří. Klinické zkoušky zdravotnického prostředku pro použití in vitro budou realizovány tak, aby sada mohla být využita při zvládnutí hrozícího opakování vln pandemie COVID-19.

Dalším jedinečným produktem je osobní ochranný prostředek – dvouplášťový ochranný štít DOUBLESHIELD z tenké vakuově tvářené folie, určený k jednorázovému použití. To snižuje riziko šíření infekce při kontaktu s kontaminovaným povrchem štítu i skutečné náklady spojené s užíváním tohoto způsobu ochrany před nákazou.

A do třetice bude představen rovněž vysoce účinná respirátorová polomaska X PROTECTION z „dílny“ Vývojového centra ÚOCHB, využívající kombinovaný filtr vyvinutý společností AC MEDICAL, ES – jednou z firem skupiny RIOCATH, obsahující kombinaci dvou spolupracujících vrstev, filtrační vrstvy netkané textilie z nanovláken a protektivní vrstvy tvořené mikrovlákny aktivního uhlíku.

„Právě tato silně motivující situace nás ale navedla k hlubšímu zamyšlení nad celým problémem. A tak se zrodilo v našem holdingu několik iniciativ vedoucích nakonec ke změně vývojářských a výrobních priorit ve prospěch takových produktů, které by nejen že přišly zase ve správnou dobu, tedy když jich bude opravdu nejvíce zapotřebí, podobně jako to bylo zvládnuto v podstatě improvizací v době první vlny pandemie, ale už – pokud to jen trochu půjde – na špičkové úrovni a to ať máme na mysli využití vysoce produktivních technologií, umožňujících hromadnou výrobu co snadno pokryje nejen potřeby naší země, ale i významné části potřeby ostatních zemí EU a to navíc s využitím výsledku vpravdě bleskového vývoje vysoce inovativních, ne-li převratných konstrukcí, kdy příslušné zdravotnické prostředky nebo ochranné pomůcky po všech stránkách překonají své předchůdce. V určitém ohledu máme v tomto směru nespornou výhodu, protože disponujeme světově unikátním patentem dvouplášťové eversibilní trubičky, na jejímž základě jsme mohli rychle vyvinout hned několik potřebných aplikací, mezi kterými dnes dominuje set pro autoodběr vzorku pro diagnostiku přítomnosti koronaviru,“ říká MUDr. Miroslav Svoboda, předseda představenstva Riocath Global, a.s. a iniciátor akce „Společně 3x proti druhé vlně“, která byla bleskově rozvinuta v těsné součinnosti s Vývojovým centrem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Spolupráce tohoto kombinovaného týmu Riocath s Vývojovým centrem ÚOCHB, který spolupracuje už šestým rokem, pozorně sleduje i ředitel ÚOCHB RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.: „MUDr. Svoboda přišel tentokrát s ideou unikátního řešení odběrové sady vzorků ze sliznice zadní stěny nosohltanu. To protože se doslechl, že se náš ústav spolu s předními virology podílí na vývoji soupravy reagencií pro laboratorní diagnostiku COVID-19, která měla být tehdy už v krátké době nabídnuta českým výrobcům. Záměrem bylo, aby se naše země zbavila závislosti na dovozech těchto látek v době, kdy si každý stát v první řadě hleděl pokrýt svoje vlastní potřeby. A my jsme skutečně tento vývoj provedli a souprava je výrobcům k dispozici. I když dlužno přiznat, že jsme v tomto ohledu jednak bohatě využili také know-how několika našich akademických partnerů a také to, že jsme s touto snahou nebyli v České republice jediní. Dnes je proto podobných řešení k dispozici v ČR hned několik. O to více mne ale zaujalo, že kolegové z firmy Riocath přišli s myšlenkou vývoje skutečně převratné odběrové sady, získání kvalitního stěru je totiž zásadním předpokladem často velkými chybami nezatíženého zjišťování přítomnosti koronaviru a mohla by znamenat skutečný průlom v problematice zvládnutí nejen cílených i velkoplošných sledování chování virové nákazy. To umožní jednak tím, že celý proces významně zjednoduší, a to navíc při podstatném snížení rizik spojených s pořízením stěrů a manipulací s nimi.“