RIOCATH HLEDÁ PARTNERY 

Riocath s Evropským patentem na unikátní zdravotnické prostředky hledá partnery  

Pro podporu realizační, investiční, technologickou i lékařskou expertní a také mediální. 

Odběrová sada Riocath vhodná na provádění autotestu a následné rozsáhlé, ale cílené testování by se mohla stát účinnou zbraní v boji s koronavirem. Pro tuto válku hledá společnost Riocath partnery, kteří by se chtěli stát součástí inovativního českého projektu založeného na patentovaném řešení everzibilních zdravotnických prostředků. “Riocath hledá partnery pro podporu v oblasti realizační, investiční, technologické i lékařské expertní a také mediální… Jedním z významných partnerů by mohla být vědecká instituce, která nám pomůže dokončit vývoj sady kombinováním s vhodnými diagnostickými látkami. Jiný partner by mohl dodávat tyto diagnostické chemikálie, aby mohla testovací sada pro okamžité testování sloužit například bezpečně v domácnostech. Důležitou roli, i když v tomhle případě zcela zastupitelnou, může sehrát stát nebo zdravotní pojišťovny. Tím rozhodujícím partnerem totiž bude samotná veřejnost a její přístup k věci,” konkretizoval předpoklady konečného úspěchu předseda představenstva firmy Riocath Global, a.s. MUDr. Miroslav Svoboda, spoluvynálezce celosvětově patentované everzibilní trubičky.  

Společnost Riocath má připravenu akvizici vývojářského provozu i výrobního závodu, předjednanou dodávku potřebného strojního vybavení, v přípravě je i certifikace a důkladné klinické zkoušení. Vyjmenovaní partneři by mohli zásadním způsobem urychlit nástup této nové „zbraně“ do boje s koronavirem.