V březnu letošního roku zareagovala skupina RIOCATH vyhlášením práce z domova na první vlnu pandemie COVID-19, která dorazila počátkem roku do České republiky. Naši zaměstnanci byli v několika dnech dovybaveni vším potřebným a firma přešla do nového pracovního modu převedením svého vnitřního života do prostředí Microsoft Teams při maximálním využití Internetu, HW a SW vybavení.

Brzy se ale ukázalo, že například vývojové práce na zdravotnických prostředcích nelze realizovat jen pomocí virtuálního 3D modelování na počítači. A tak bylo do vybraných domácností konstruktérů převezeno i několik dalších zařízení. Hlavně ale to byly jednoduché sice, ale šikovné 3D tiskárny vyráběné společností Průša Research. S jejich vydatnou pomocí totiž už několik let vzorujeme modely zdravotnických prostředků, které vyvíjíme. Někdy dokonce i první jejich funkční prototypy.

Jakmile byla dokončena tahle vnitrofiremní transformace, rozběhly se znovu běžné činnosti. Nevyhnutelným výsledkem provedených analýz v oblasti portfolio managementu bylo zjištění, že je třeba ihned změnit priority. Firma by se totiž měla co nejrychleji pokusit o vývoj takových zdravotnických prostředků, popřípadě i osobních ochranných pomůcek a pokusit se přispět k rychlejšímu zvládnutí nebezpečné situace.

Brzy jsme identifikovali celkem tři produkty, které by mohly mít potenciál reálně svým dílem přispět k řešení krize, jejíž počátek byl už tehdy „ve vzduchu“. Šlo v první řadě o Odběrovou sadu využívající everzibilní trubičku RIOCATH pro vytvoření chráněné cesty nosem až k zadní stěně nosohltanu. Od ní jsme si od počátku slibovali přinejmenším větší šetrnost a také významně vyšší spolehlivost získání reprezentativního vzorku. I určitou, byť různými okolnostmi limitovanou, možností provedení auto-odběru. V té době nás ani nenapadlo, že by odběrovou sadu možná šlo doplnit o diagnostické chemikálie a získat tak úplnou soupravu pro fakticky „instantní“ diagnostiku pozitivity COVID-19. Ve druhé řadě jsme zareagovali na informaci, že v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR vyvinuli respirátorovou polomasku, která prý úžasně sedí na obličeji, a hledají pro toto řešení účinný a levný filtr. Protože máme přístup k několika unikátním materiálům (jde o speciální netkané textilie z mikrofilamentárního aktivního uhlíku a podobný materiál z nanovláken), vytvořili jsme kombinovaný filtr. Ten hned v několika parametrech překonává dostupná řešení. A hlavně je celkově od samého počátku speciálně navržen a adaptován na ochranu před viry. Do třetice po heroickém výkonu, kdy jsme se nejprve jako nadšení příjemci výzvy pana Průši vrhli na 3D tisk komponent k ochranným štítům a vyrobili jich s vypětím všech sil okolo dvou stovek, navrhujeme úplně nový koncept takového štítu. Dá se vyrábět doslova za pár korun vakuovým tvářením PET-G fólie v milionových sériích. Novost spočívá v účinné zábraně zamlžování. Je totiž tvořen dvěma slupkami plastu s izolační vzduchovou mezivrstvou na způsob obyčejného zaklapávacího blistru. Hlavně díky nízké výrobní ceně je aplikovatelný jako tzv. „jednorázovka“. Od vzniku těchto konceptů uplynulo jen několik týdnů a my i díky účinné pomoci několika partnerů měli k dispozici funkční prototypy všech tří uvedených produktů. Byli jsme připraveni zahájit hromadnou výrobu a následně také všechny kroky k provedení testů a certifikaci.

Protože ale všechny ty tři inovativní výrobky vznikly jaksi zcela mimo plán a tato doba začínajícím firmám a vyrovnanosti jejich cash-flow příliš nepřeje, přihlásili jsme se s dvěma prototypy do grantového programu vyhlášeném tehdy narychlo ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu Czech Rise Up. A ani v jednom případě jsme neuspěli. Jednak nám nikdo nevěřil, že skutečně máme v rukou hned tři zajímavé produkty. A také se ukázalo že alokované, vcelku neveliké prostředky, byly vyčerpány ve prospěch těch, kdo přišli před námi. Tedy těch, kteří měli přijít – a přišli včas :-)… Jak dokázali vyvinout inovativní produkty v řádu dnů si sice neumíme představit, ale třeba v tom. je náš problém. Prostě jsme pomalí. Tím spíš, že po některých zaručeně inovativních produktech se aktuálně často už po pár měsících tedy hezky rychle už zjevně slehla zem. Tahle situace nás pochopitelně přibrzdila, i když jsme se snažili nabídnout výsledky našeho úsilí kdekomu, opět neúspěšně. I tak jsme snad v předtuše budoucích koronavirem působených komplikací v rámci našich možností zvládali další kroky v oblasti vývoje. No, popravdě spíš krůčky, kterými jsme postupovali až dodnes ve vývoji sady, filtru a štítu. Prostě jsme to nevzdali.

S příchodem listopadu uplynulo už šest měsíců plných nekonečných jednání. Bylo nám už mnohokrát vysvětleno, jakým zásadním kritériím že to zrovna nevyhovujeme. A proč tu na ten, tu na onen investiční nástroj nemůžeme tedy zcela logicky dosáhnout. Nejhorší na tom byl pocit bezmoci z času protékajícího mezi prsty. Bylo opravdu beze všech pochyb zřejmé, že by nakonec každý ten úředník nebo bankéř nebo politik v zásadě skutečně rád pomohl. Ale brání tomu regulace a předpisy, které vznikaly v jiném světě, než v jakém dnes minimálně z části žijeme…

Dospěli jsme k nevyhnutelnému rozhodnutí: budeme se v první řadě soustředit hlavně na odběrovou sadu RIOCATH, o které jsme přesvědčeni, že má v sobě úžasný potenciál napomoci významnou měrou k tomu, aby se postupně svět vrátil do normálu. Ještě v době, kdy nebudeme všichni promořeni nebo „ovakcinováni“. A že se pokusíme oslovit normálně myslící (chcete-li, tak tedy „obyčejné“) lidi s touhle naší hybridní nabídkou řešení nevyžadující bezpodmínečnou účast státu, bank nebo velkých investorů. Věříme že se někteří z nich stanou byť třeba jen „drobnými“ investory do užitečného projektu. Investory snad tedy do správné a věci ve správný čas.

Jak se nám to daří, to můžete sledovat právě na téhle stránce. Sem budeme soustředit jakési on-line zpravodajství o tom, jak to po všech stránkách jde. A jak postupujeme. A to, jestli se nám podařilo naplnit stanovené cíle, to se někteří přesvědčíte sami na sobě. A my můžeme jenom přát, aby to jejich používání pak trvalo co nejkratší dobu.